Bộ sét phôi tự động Reshower OMP60M hoặc OMP40M và đầu thu OMI-2
  Bộ sét phôi tự động Reshower OMP60M hoặc OMP40M và đầu thu OMI-2
  Bộ sét phôi tự động Reshower OMP60M hoặc OMP40M và đầu thu OMI-2
  Bộ sét phôi tự động Reshower OMP60M hoặc OMP40M và đầu thu OMI-2
  Bộ sét phôi tự động Reshower OMP60M hoặc OMP40M và đầu thu OMI-2
  Bộ đầu dò Reshower OMP60M hoặc OMP40M và đầu thu OMI-2
  Reshower

  Bộ sét phôi tự động Reshower OMP60M hoặc OMP40M và đầu thu OMI-2

  • Model: đầu dò OMP60M hoặc OMP40M và đầu thu OMI-2
  • Là dòng đầu dò nâng cấp của OMP60 và OMP40-2
  • Ứng dụng: dùng để sét gốc phôi tự động máy phay CNC
  • Liên hệ: 0836.029.594
  Liên hệ tư vấn
  Sản phẩm hết hàng

  Sản Phẩm Liên Quan