Máy mài dao phay ngón

Máy mài dao phay ngón (End Mill grinder) là dòng máy mài sắc dao phay ngón đa năng với 2, 3, 4 và 6 me. Kết quả mài chính xác và nhanh chóng, dễ dàng mà không cần kỹ năng đặc biệt.

Máy mài dao phay ngón có các dòng máy mài sắc với các cỡ đường kính và số me cắt khác nhau như: GD-12 (mài dao phay ngón có 2,3 hoặc 4 me và đường kính: φ4~φ12mm), GD-16 (mài dao phay ngón có 2,3,4 hoặc 6 me và đường kính: φ4~φ16mm), GD-25 (mài dao phay ngón có 2,3,4 hoặc 6 me và đường kính: φ4~φ25mm), GD-313 (mài dao phay ngón có 2,3,4 hoặc 6 me và đường kính: φ3~φ13mm), GD-313B (mài dao phay ngón có 2,3 hoặc 4 me và đường kính: φ4~φ13mm), GD-314 (mài dao phay ngón có 2,3,4 hoặc 6 me và đường kính: φ3~φ14mm), GD-320 (mài dao phay ngón có 2,3,4 hoặc 6 me và đường kính: φ3~φ20mm), GD-330 (mài dao phay ngón có 2,3,4 hoặc 6 me và đường kính: φ12~φ30mm).

Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Á Châu xin hân hạnh giới thiệu các chủng loại máy mài dao phay ngón với các dòng máy như sau:

Các chủng loại máy mài dao phay ngón:

1- Máy mài dao phay ngón GD-12:

Máy mài dao phay ngón GD-12
Hình ảnh máy mài dao phay ngón GD-12

2- Máy mài dao phay ngón GD-16:

Máy mài dao phay ngón GD-16
Hình ảnh máy mài dao phay ngón GD-16

3- Máy mài dao phay ngón GD-25:

Máy mài dao phay ngón GD-25
Hình ảnh máy mài dao phay ngón GD-25

4- Máy mài dao phay ngón GD-313:

Máy mài dao phay ngón GD-313
Hình ảnh máy mài dao phay ngón GD-313

5- Máy mài dao phay ngón GD-313B:

Máy mài dao phay ngón GD-313B
Hình ảnh máy mài dao phay ngón GD-313B

6- Máy mài dao phay ngón GD-314:

Máy mài dao phay ngón GD-314
Hình ảnh máy mài dao phay ngón GD-314

7- Máy mài dao phay ngón GD-320:

Máy mài dao phay ngón GD-320
Hình ảnh máy mài dao phay ngón GD-320

8- Máy mài dao phay ngón GD-330:

Máy mài dao phay ngón GD-330
Hình ảnh máy mài dao phay ngón GD-330