Bộ sét phôi tự động Reshower OMP40-2 và đầu thu OMI-2
  Bộ sét phôi tự động Reshower OMP40-2 và đầu thu OMI-2
  Bộ sét phôi tự động Reshower OMP40-2 và đầu thu OMI-2
  Bộ sét phôi tự động Reshower OMP40-2 và đầu thu OMI-2
  Bộ sét phôi tự động Reshower OMP40-2 và đầu thu OMI-2
  Bộ sét phôi tự động Reshower OMP40-2 và đầu thu OMI-2
  Bộ sét phôi tự động Reshower OMP40-2 và đầu thu OMI-2
  Đầu dò OMP40-2 và đầu thu OMI-2
  Reshower

  Bộ sét phôi tự động Reshower OMP40-2 và đầu thu OMI-2

  • Model: đầu dò OMP40-2 và đầu thu OMI-2
  • Khoảng cách truyền dẫn: > 5m
  • Hướng kích hoạt: ±X, ±Y, Z: năm hướng
  • Hành trình bảo vệ kích hoạt kim đo: XY±12,5° Z+5mm;
  • Lực kích hoạt kim đo (Cài đặt gốc): XY=1.0N, Z=5.0N;
  • Độ lặp lại của kim đo theo bất kỳ một chiều nào: ≤1µm;
  • Ứng dụng: dùng để sét gốc phôi tự động máy phay CNC
  • Liên hệ: 0836.029.594
  Liên hệ tư vấn
  Sản phẩm hết hàng

  Sản Phẩm Liên Quan