Máy cưa vòng

Là dòng máy cắt phôi cây, phôi thanh thành các đoạn sử dụng lưỡi cắt là băng kim loại kiểu tròn với các me được mở về 2 phía chạy trên 2 bánh đà.