Máy mài

Máy mài, là dụng cụ điện (hoặc Máy công cụ) được sử dụng dùng để mài. Máy mài là công cụ sử dụng bánh mài dùng để mài mòn. Máy mài sử dụng ma sát để tạo hình vật liệu. Mỗi hạt mài mòn trên bề mặt của bánh mài sẽ cắt một phoi nhỏ khỏi phôi. 
Máy mài chủ yếu được sử dụng ở công đoạn hoàn thiện vì loại bỏ được vật liệu có kích thước phoi rất nhỏ 0,25 đến 0.5 mm. Máy mài có độ chính xác về kích thước tạo hình vật xấp xỉ: 0,000025 mm.
Máy Mài cũng được sử dụng để gia công vật liệu được cho là quá cứng đối với các dụng cụ cắt khác. 

Máy mài có các loại: Máy mài hai đá, Máy mài vô tâm, Máy mài tròn.

Một dạng máy mài