Máy mài vô tâm

Máy mài vô tâm (Centerless Grinder) là dòng máy mài tròn không dùng mũi tâm hoặc mâm cặp để định tâm. Máy sử dụng bánh dẫn và bánh mài để thực hiện quá trình mài. Có thể chia thành mài hướng tâm hoặc hướng kính để ra sản phẩm tương ứng với sản phẩm có chiều dài giới hạn hoặc dài hơn chiều dài của bánh mài.

Các dòng máy mài vô tâm phổ biến: GD-1040A, GD-12S, GD-18S,...

Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Á Châu xin hân hạnh giới thiệu các chủng loại máy mài vô tâm như sau:

Các chủng loại máy mài vô tâm:

1- Máy mài vô tâm GD-1040A:

Máy mài vô tâm GD-1040A
Hình ảnh máy mài vô tâm GD-1040A

2- Máy mài vô tâm GD-12S:

Máy mài vô tâm GD-12S
Hình ảnh máy mài vô tâm GD-12S

3- Máy mài vô tâm GD-18S:

Máy mài vô tâm GD-18S
Hình ảnh máy mài vô tâm GD-18S