Máy mài vô tâm

Là dòng máy mài tròn không dùng mũi tâm hoặc mâm cặp để định tâm. Máy sử dụng bánh dẫn và bánh mài để thực hiện quá trình mài. Có thể chia thành mài hướng tâm hoặc hướng kính để ra sản phẩm tương ứng với sản phẩm có chiều dài giới hạn hoặc dài hơn chiều dài của bánh mài.

Bạn chưa biết chọn công suất nào phù hợp ?Gọi094 896 6655để nhận tư vấn
Không có dữ liệu