Máy mài dụng cụ cắt vạn năng

Máy mài dụng cụ cắt vạn năng (Multifunctional Tool Grinder) còn có các tên gọi khác như: máy mài dụng cụ vạn năng, máy mài sắc dụng cụ vạn năng, máy mài dao cụ đa năng, máy mài dao cụ vạn năng,....là dòng máy mài dùng để mài các loại dao như: dao cắt định hình (forming tools), dao phay ngón (end mills), dao phay cầu (R-type milling cutters), dao doa (reamers), dao tiện (turning tools), dao tiện có R (R-type turning tools), dao phay răng (gear cutters), mũi khoan (drill bits), dao khắc (engraving tools), dao cắt đuôi én ngược (full back cutters), dao vát mép (chamfering tools), dụng cụ tròn kiểu mũi khoan phay (round tools), mài ngoài (outer grinding), dao bào gỗ (planar grooves),...

Máy mài dụng cụ cắt vạn năng gồm các dòng máy: GD-U2, GD-600/600S, GD-6025Q, MQ-6025A và MQ-6025YA

Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Á Châu xin hân hạnh giới thiệu các chủng loại máy mài sắc dụng cụ vạn năng với các dòng máy như sau:

Các chủng loại máy mài dụng cụ cắt vạn năng:

1- Máy mài dụng cụ cắt vạn năng GD-U2

Máy mài dụng cụ cắt vạn năng GD-U2
Hình ảnh máy mài dụng cụ cắt vạn năng GD-U2

2- Máy mài dụng cụ cắt vạn năng GD-600/600S

Máy mài dụng cụ cắt đa năng GD-600/600S
Hình ảnh máy mài dụng cụ cắt vạn năng GD-600/600S

3- Máy mài dụng cụ cắt vạn năng GD-6025Q

Máy mài dụng cụ cắt vạn năng GD-6025Q
Hình ảnh máy mài dụng cụ cắt vạn năng GD-6025Q

4- Máy mài dụng cụ cắt vạn năng MQ-6025A

Hình ảnh máy mài dụng cụ cắt vạn năng MQ-6025A
Hình ảnh máy mài dụng cụ cắt vạn năng MQ-6025A

5- Máy mài dụng cụ cắt vạn năng MQ-6025YA

Hình ảnh máy mài dụng cụ cắt vạn năng MQ-6025YA
Hình ảnh máy mài dụng cụ cắt vạn năng MQ-6025YA

Đặc điểm chung của các dòng máy này là mài được nhiều chủng loại dao cắt khác nhau trên máy bằng cách sử dụng các đồ gá phù hợp kết hợp với kỹ năng vận hành của người sử dụng, đảm bảo được chất lượng mài sắc tốt với suất đầu tư thấp.