Máy dập nút móc

Máy dập nút móc

Được sử dụng để cố định cá loại móc, vòng chữ D và khóa đặc biệt trên giày an toàn, giày leo núi, giày tập thể dục và giày bảo hiểm lao động, giày giải trí/thông thường, giày đi bộ đường dài, v.v.