Máy mài phẳng

Là dòng máy mài dùng để mài mặt phẳng. Máy thường thiết kế có trục chính lắp đá nằm ngang (phổ biến). Máy mài phẳng cũng có dòng máy có trục chính đứng và lắp đá chậu.

Tuy nhiên, dòng máy mài phẳng có trục chính mang đá nằm ngang được sử dụng nhiều nhất vì chế tạo dễ dàng và đạt chất lượng gia công cao, đa dạng được các cỡ sản phẩm yêu cầu với các cỡ bàn: 150x460mm (GD-618S), 150x450mm (GD-450G), 500x200mm (GD-250AH/AHR/AHD), 500x250mm (GD-2550AH/AHR/AHD), 600x300mm (GD-3060AHR/AHD), 800x400mm (GD-4080AHR/AHD), 1000x500mm (GD-510AHR/AHD) và nhiều cỡ khác.

Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Á Châu xin hân hạnh giới thiệu các chủng loại máy mài phẳng với các cỡ bàn như sau:

Các chủng loại máy mài phẳng:

1- Máy mài phẳng GD-618S: cỡ bàn 150x460mm

Máy mài phẳng GD-618S
Hình ảnh máy mài phẳng GD-618S

2- Máy mài phẳng GD-450G: cỡ bàn 150x450mm

Máy mài phẳng GD-450G
Hình ảnh máy mài phẳng GD-450G

3- Máy mài phẳng GD-250AH/AHR/AHD: cỡ bàn 500x200mm

Máy mài phẳng GD-250AH/AHR/AHD
Hình ảnh máy mài phẳng GD-250AH/AHR/AHD

4- Máy mài phẳng GD-2550AH/AHR/AHD: cỡ bàn 500x250mm

Máy mài phẳng GD-2550AH/AHR/AHD
Hình ảnh máy mài phẳng GD-2550AH/AHR/AHD

5- Máy mài phẳng GD-3060AHR/AHD: cỡ bàn 600x300mm

Máy mài phẳng GD-3060AHR/AHD
Hình ảnh máy mài phẳng GD-3060AHR/AHD

6- Máy mài phẳng GD-4080AHR/AHD: cỡ bàn 800x400mm

Máy mài phẳng GD-4080AHR/AHD
Hình ảnh máy mài phẳng GD-4080AHR/AHD

7- Máy mài phẳng GD-510AHR/AHD: cỡ bàn 1000x500mm

Máy mài phẳng GD-510AHR/AHD
Hình ảnh máy mài phẳng GD-510AHR/AHD