Máy tạo đầu dây giày, túi xách

Máy tạo đầu dây giày, túi xách

Máy được sử dụng để quấn đầu kim loại/ đầu nhựa của dây giày và dây túi xách.