Máy mài 2 đá Trung Quốc

Máy mài 2 đá Trung Quốc (Máy mài hai đá Trung Quốc) là dòng máy mài 2 đá do hãng Hangzhou Linan WestLake Grinder Machine Factory sản xuất với thương hiệu “SEWO West Lake” gọi tắt là “SEWO”. Máy mài 2 đá Trung Quốc bao gồm dải sản phẩm có đường kính đá từ: 125mm – 600mm, công suất động cơ từ: 0,75kW – 11kW. Máy mài 2 đá Trung Quốc có nhiều dòng khác nhau như: máy mài để bàn (bench grinding machine hay table grinder machine), Máy mài 2 đá dạng chân đế (pedestal grinding machine), Máy mài hai đá tích hợp hút bụi, Máy mài hai đá kiểu truyền động, Máy mài hai đá tích hợp chống nổ, Máy mài hai đá dạng hộp, Máy mài hai đá Shuimo Mill , Máy đánh bóng Inox... 

Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Á Châu xin hân hạnh giới thiệu các dòng máy mài 2 đá Trung Quốc được sử dụng rông rãi trong các nhà xưởng công nghiệp với các models như sau:

Các chủng loại máy mài 2 đá Trung Quốc:

1- Máy mài hai đá để bàn SEWO bao gồm các Model: MD 3212, MD 3215, MD 3220, M3225, M3230, M3230A, M3220.

Máy mài 2 đá để bàn M3212
Máy mài 2 đá để bàn M3212
Máy mài 2 đá để bàn M3215
Máy mài 2 đá để bàn M3215
Máy mài 2 đá để bàn M3220
Máy mài 2 đá để bàn M3220
Máy mài 2 đá để bàn M3225
Máy mài 2 đá để bàn M3225
Máy mài 2 đá để bàn M3235
Máy mài 2 đá để bàn M3235
 
Máy mài 2 đá để bàn chịu nước
Máy mài 2 đá để bàn chịu nước

2- Máy mài hai đá dạng chân đế SEWO bao gồm các Model: M3020, M3025, M3025J, M3025 (1,5 kW), M3030, M3030A, M3035, M3040, M3030A.

Máy mài 2 đá dạng chân đế M3020
Máy mài 2 đá dạng chân đế M3020
Máy mài 2 đá dạng chân đế M3025
Máy mài 2 đá dạng chân đế M3025
Máy mài 2 đá dạng chân đế M3030
Máy mài 2 đá dạng chân đế M3030
Máy mài 2 đá dạng chân đế M3035
Máy mài 2 đá dạng chân đế M3035
Máy mài 2 đá dạng chân đế M3040
Máy mài 2 đá dạng chân đế M3040
Máy mài 2 đá 2 tốc độ
Máy mài 2 đá 2 tốc độ

3- Máy mài hai đá tích hợp hút bụi SEWO bao gồm các Model: MC3015, MC3015J, MC3020, MC3020J, MC3025, MC3025J, MC3015Z, MC3020Z, MC3025Z, MC3030, MC3030A, MC3035, MC3040, MC3330Z, MC3035Z, MC3040Z, MC3050Z, MC3060Z, MC3015B, MC3020B, MC3025B, MC3030AB, MC3030B, MC3035B, MC3040B, MC3050B, MC3060B.

Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi tiêu chuẩn MC3020 (M3320)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi tiêu chuẩn MC3020 (M3320)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi tiêu chuẩn MC3030 (M3330)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi tiêu chuẩn MC3030 (M3330)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi tiêu chuẩn MC3050 (M3350)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi tiêu chuẩn MC3050 (M3350)
Máy mài 2 đã tích hợp hút bụi kinh tế MC3020J (M3320J)
Máy mài 2 đã tích hợp hút bụi kinh tế MC3020J (M3320J)
Máy mài 2 đã tích hợp hút bụi kinh tế MC3030J (M3330J)
Máy mài 2 đã tích hợp hút bụi kinh tế MC3030J (M3330J)
Máy mài 2 đã tích hợp hút bụi kinh tế MC3035J (M3335J)
Máy mài 2 đã tích hợp hút bụi kinh tế MC3035J (M3335J)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi kiểu rung MC3020Z (M3320Z)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi kiểu rung MC3020Z (M3320Z)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi kiểu rung MC3035Z (M3335Z)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi kiểu rung MC3035Z (M3335Z)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi kiểu rung MC3040Z (M3340Z)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi kiểu rung MC3040Z (M3340Z)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi tấm lọc M3030B (M3330B)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi tấm lọc M3030B (M3330B)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi tấm lọc M3040B (M3340B)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi tấm lọc M3040B (M3340B)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi tấm lọc M3060B (M3360B)
Máy mài 2 đá tích hợp hút bụi tấm lọc M3060B (M3360B)

4- Máy mài hai đá kiểu truyền động SEWO bao gồm các Model: MT 3040, MT 3050, MT 3060​.

Máy mài 2 đá kiểu truyền động MT3040
Máy mài 2 đá kiểu truyền động MT3040
Máy mài 2 đá kiểu truyền động đầu đơn MT3050
Máy mài 2 đá kiểu truyền động đầu đơn MT3050
Máy mài 2 đá kiểu truyền động MT3060
Máy mài 2 đá kiểu truyền động MT3060

5- Máy mài hai đá tích hợp chống nổ SEWO bao gồm các Model: MT 3040F, MT 3050F, MT 3060F.

Máy mài 2 đá tích hợp chống nổ đầu đơn MT3040F
Máy mài 2 đá tích hợp chống nổ đầu đơn MT3040F 
Máy mài 2 đá tích hợp chống nổ MT3050F
Máy mài 2 đá tích hợp chống nổ MT3050F
Máy mài 2 đá tích hợp chống nổ MT3060F
Máy mài 2 đá tích hợp chống nổ MT3060F

6- Máy mài hai đá dạng hộp SEWO bao gồm các Model: MX 3015, MX 3020, MX 3025, MX3025 (1,5kW), MX3030, MX3030A, MX3035, MX3040.

Máy mài 2 đá dạng hộp MX3020
Máy mài 2 đá dạng hộp MX3020
Máy mài 2 đá dạng hộp MX3030
Máy mài 2 đá dạng hộp MX3030
Máy mài 2 đá dạng hộp MX3035
Máy mài 2 đá dạng hộp MX3035

7- Máy mài hai đá Shuimo Mill SEWO bao gồm các Model: M3020S, M3025S, M3030S, M3030AS, M3035S, M3040S, M3030AS.

8- Máy đánh bóng Inox.

Máy đánh bóng MP3225
Máy đánh bóng MP3225
Máy đánh bóng MP3025
Máy đánh bóng MP3025
Máy đánh bóng MP3030 MP3035 MP3040A
Máy đánh bóng MP3030 MP3035 MP3040A
Máy đánh bóng MP3040
Máy đánh bóng MP3040
Máy đánh bóng tích hợp hút bụi MPC3025B
Máy đánh bóng tích hợp hút bụi MPC3025B
Máy đánh bóng tích hợp hút bụi MPC3035B
Máy đánh bóng tích hợp hút bụi MPC3035B