Thước quang - Thước JENIX Hàn Quốc
  Thước quang - Thước JENIX Hàn Quốc
  Thước quang

  Thước quang:

  Đa dạng 10µm, 5µm, 2µm, 1µm, 0.5µm, 0.1µm. Độ chính xác phổ biến thường dùng là 1µm, 5µm.

  - Liên hệ: 0836.029.594

  Liên hệ tư vấn
  Sản phẩm hết hàng

  Sản Phẩm Liên Quan