Máy khoan Taro chất lượng cao dòng B1
  Máy khoan Taro chất lượng cao dòng B1
  Máy Khoan Taro chất lượng cao dòng B1
  Máy taro,
  WDDM

  Máy Khoan Taro chất lượng cao dòng B1

  - Model: Z4112B1/Z4116B1, Z4120B1/Z4125B1, ZS4112B1/ZS4116B1, ZS4120B1/ ZS4125B1

  - Khả năng khoan tối đa (mm): Ø12,7/Ø16, Ø20/Ø25, Ø12/Ø16, Ø20/Ø25.

  - Khả năng taro tối đa (mm): 8(thép)/10 (gang), 10(thép)/12(gang), 16(thép)/20(gang), 20(thép)/24(gang).

  - Hành trình trục chính (mm): 100, 125, 100, 125.

  - Công suất động cơ (W):  550, 1100, 750, 750/1100.

  Liên hệ tư vấn
  Sản phẩm hết hàng

  Sản Phẩm Liên Quan