Máy tán đinh khí nén Model JZ 9306
  Máy tán đinh khí nén Model JZ 9306
  Máy tán đinh khí nén Model JZ-9306
  Jiuzhou

  Máy tán đinh khí nén Model JZ-0306

  • Model: JZ-9306A, JZ-9306B, JZ-9306C
  • Hành trình đầu xoay: 20-40 mm, 20 - 45 mm, 20 - 45 mm
  • Khả năng tán: 
  • Đinh tán đặc: 3-12mm, 
  • Đinh tán rỗng: 1-25mm.
  • Đinh tán đặc: 5 - 20 mm
  • Đinh tán rỗng: 1 - 40 mm
  • Liên hệ: 0836.029.594
  Liên hệ tư vấn
  Sản phẩm hết hàng

  Sản Phẩm Liên Quan