Máy tán đinh ép xoay
  Máy tán đinh ép xoay
  Máy tán đinh ép xoay
  Easytech

  Máy Tán đinh ép xoay

  • Model:  ETHD-141, ETHD-143, ETHD-152, ETHD-155.
  • Động cơ: 1/2 HP, 1 HP, 1x2 HP, 2x3 HP.
  • Hành trình: 40 mm.
  • Khả năng tán (thép nhẹ): Đặc 1-7 mm, 2 - 9 mm, 3 - 12 mm, 3 - 25 mm.
  • Rỗng: 1 - 15 mm, 1 - 20 mm, 3 - 25 mm, 3 - 40 mm.
  • Độ sâu họng: 120, 125, 160, 200 mm
  • Liên hệ: 0836.029.594
  Liên hệ tư vấn
  Sản phẩm hết hàng

  Sản Phẩm Liên Quan